Aanmelden en werkwijze

Bij vragen kunt u contact opnemen via j.heller@hgzp.nl. Na ontvangst nemen wij contact met u op. 

Aanmelden kinderen tot 16 jaar

Aanmelden 16 jaar en volwassenen

 

Na ontvangst van de aanmelding en de verwijzing van de huisarts/ jeugdarts plaatsen wij de aanvraag op de wachtlijst. De verwijsbrief kunt u per post of digitaal aan ons zenden. Deze dient in ons bezit te zijn voordat de aanvraag op de wachtlijst geplaatst kan worden. Zodra u aan de beurt bent nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek (intake). Tijdens dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de klachten en wordt nagegaan of deze klachten passen bij de DSM-5 classificatie. Voorafgaand sturen wij u een of meerdere vragenlijsten om in te vullen. Voor het in kaart brengen van de klachten bestaan maximaal twee gesprekken. Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen, dienen wij in het bezit te zijn van de verwijzing van de huisarts of jeugdarts. Indien u de behandeling zelf wilt bekostigen, is dat niet nodig.

Wat u mee moet nemen naar het eerste gesprek 

Ik wil u vragen een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) mee te nemen naar het eerste gesprek. Wij leggen de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in onze administratie.

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsformulier Kinder- & Jeugdzorg gemeente