Behandelaanbod en therapie vormen

Klachtgedrag is niet altijd wat het lijkt. Daarbij is het nog de vraag of je altijd kunt waarnemen waar een kind mee zit. Wanneer je je als ouder zorgen maakt, of het kind heeft zelf behoefte aan hulp, onderneem stappen. De bewustwording is de eerste zet, de rest volgt.

Veel voorkomende klachten/problemen zijn:

  • Stemming- en angstklachten
  • Concentratieproblemen
  • Leerproblemen
  • Ontwikkelingsstoornissen zoals Attention Deficit (hyperactivity) Disorder (AD(H)D), Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).
  • Onzekerheid
  • Scheiding van ouders
  • Identiteitsproblematiek
  • Eetproblemen

Naast de reguliere hulpverlening voor kinderen en jeugdigen, bestaat er binnen de praktijk ook een aanbod van trainingen en de mogelijkheid om onderzoek te laten doen naar leerproblemen zoals dyslexie. Meer informatie over dit aanbod, kunt u terugvinden onder preventie en trainingen.

Staat uw vraag of probleem niet in de lijst? Neem gerust contact op, dan kunnen we bespreken of ik iets voor u kan betekenen.

Cognitieve gedragstherapie
In deze therapie wordt uitgelegd op welke manier gedachten het gevoel en gedrag kunnen beïnvloeden. Angstige mensen hebben vaak bange gedachten of piekeren veel, terwijl depressieve mensen meer negatieve gedachten hebben over zichzelf, de mensen om hen heen en de toekomst. De manier van denken wordt aangepakt in de therapie waardoor de angst of depressie afneemt of verdwijnt. Naast het veranderen van gedachten wordt ook gewerkt aan activiteiten. Zo wordt bij angst iemand stap voor stap blootgesteld aan datgene waar hij of zij bang voor is en wat uit de weg wordt gegaan, terwijl bij depressie het activiteitenniveau wordt verhoogd door huiswerkopdrachten. Voor meer informatie: www.VGCT.nl .

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing en wordt gebruikt voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen zoals geweldervaringen. Deze mensen wordt geleerd om de emotionele lading van deze ervaringen te verminderen en een plek te geven. Voor meer informatie: www.emdr.nl .

E-HEALTH
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van E-Health behandeling, voor een groot deel via internet. Met behulp van het behandelplatform van therapieland (www.therapieland.nl) kan een behandeling op maat worden aangeboden. In de meeste gevallen gaat het om een cognitieve gedragstherapie die wordt aangeboden voor angst of depressie. U kunt dan in eigen tijd werken aan problemen in een beveiligde internetomgeving. Alleen u en ik kunnen uw vorderingen volgen. U houdt contact met mij via de mail en daarnaast zijn er in de regel ook gesprekken.

Gespreksvoering met kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren kunnen soms behoefte hebben aan ondersteuning. Als ouders bijvoorbeeld uit elkaar gaan of bij problemen met leeftijdsgenoten (zoals voor jezelf opkomen) is het soms belangrijk dat een kind een vertrouwenspersoon heeft tegen wie alles verteld kan worden. Bij jonge kinderen gebeurt dit via spel terwijl met de oudere kinderen en jongeren dit via het gesprek plaatsvindt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van speciale therapieboeken, creatieve materialen of rollenspelen en therapieopdrachten

Ouderbegeleiding
Het ouderschap is een van de moeilijkste taken in het leven. Soms zijn kinderen lastig aan te sturen omdat ze niet luisteren of brutaal zijn. Een ouderbegeleiding kan erop gericht zijn om (kortdurend) ondersteuning te bieden bij de opvoeding. In deze begeleiding wordt uitgelegd hoe en wanneer je een kind straf geeft (bijvoorbeeld een time-out), beloont of negeert.