Behandelvorm

De behandelvormen die worden aangeboden zijn:

- Cognitieve Gedragstherapie
- EMDR
- Kortdurende Gezinstherapie
- Ouderbegeleiding
- Psycho educatie voor o.a. ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen
- Mediatie Therapie
- Sociale Vaardigheidstraining
- Cogmed
- Denken + Doen = Durven
- Rationele Emotieve Therapie
- E-health.

Voor uitgebreide informatie zie: behandelaanbod en therapievormen.


Routine Outcome Monitoring (ROM)
In toenemende mate hechten zorgverzekeraars waarde aan het evalueren van de behandelingen die plaatsvinden in de GGZ. Een aantal zorgverzekeraars stelt het evalueren van behandelingen zelfs verplicht. Door de behandelingsresultaten van praktijken onderling te vergelijken met vragenlijsten wordt het inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen goed gepresteerd wordt en op welke onderdelen onder het gemiddelde wordt gepresteerd. In het laatste geval is er ruimte voor verbetering. Dit betekent voor u als cliënt dat u voorafgaand, tijdens en na afloop van de therapie gevraagd wordt om een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Deze gegevens worden volledig anoniem ter beschikking gesteld aan de Stichting Benchmark GGZ (www.sbggz.nl)