De praktijk

Heller Gezondheidszorgpsychologie

Tempsplein 5   

6411 ES te Heerlen

Telefoon: 0650260715

Heller Gezondheidszorgpsychologie is een praktijk voor Basis Geestelijke Gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg).
Mijn praktijk richt zich op problematiek kinderen en jeugdigen en hun ouders/gezin en volwassenen die psychologische hulp nodig hebben.

Samenwerking jeugd
Samenwerking binnen de keten is in de GGZ (toen en nu) onmisbaar. Huisarts en jeugdarts vormen een belangrijke schakel in alle hulp, die een jonge, jeugdige cliënt en zijn/haar ouders(s) krijgen. Een goed contact met de huisarts en/of jeugdarts is belangrijk en sommige gevallen ook met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Daarnaast zijn de contacten met de gemeente via buurt-, wijkteams of expertiseteam, scholen (intern begeleiders) en andere hulpverleners binnen de basis GGZ van groot belang om tot een goede afstemming te komen van de benodigde zorg.