De praktijk

De praktijk heeft sinds juli 2019 twee vestigingen:

- Heller Gezondheidszorgpsychologie, Ruys de Beerenbroucklaan 45, 6417 CC Heerlen

- Psychologiepraktijk Heller, Tempsplein 5,6411 ES Heerlen

De praktijk in Vaals wordt gesloten.

Heller Gezondheidszorgpsychologie is een praktijk voor Basis Geestelijke Gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg). Ik ben praktijkhouder van een zelfstandige praktijk met een eigen cliëntinstroom, maar werk onder één dak samen met Groenen Gezondheidszorgpsychologie in Heerlen (basis en gespecialiseerde GGZ) via secretariaat, multidisciplinair overleg, anonieme cliëntenbespreking, indicatiestelling en een uitgebreide testotheek.
Mijn praktijk richt zich hoofdzakelijk op kinderen en jeugdigen en hun ouders/gezin.

De praktijk aan het Tempsplein is nieuw. De uitgangspunten zijn voor beide locaties hetzelfde; alleen de werkdagen verschillen.

 

Samenwerking
Samenwerking binnen de keten is in de GGZ (toen en nu) onmisbaar. Huisarts en jeugdarts vormen een belangrijke schakel in alle hulp, die een jonge, jeugdige cliënt en zijn/haar ouders(s) krijgen. Een goed contact met de huisarts en/of jeugdarts is belangrijk en sommige gevallen ook met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Daarnaast zijn de contacten met de gemeente via buurt-, wijkteams of expertiseteam, scholen (intern begeleiders) en andere hulpverleners binnen de basis GGZ van groot belang om tot een goede afstemming te komen van de benodigde zorg.