Klachten

Indien u ontevreden bent of een klacht heeft over de therapie dan heeft het de voorkeur om dit in eerste instantie samen te bespreken; als we er niet uitkomen dan kan een onafhankelijke psycholoog worden ingeschakeld.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html

De volledige tekst van de LVVP-klachtenregeling conform de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) kunt u hier lezen.