Regels van de praktijk

Het nakomen van afspraken is een voorwaarde om tot een goede hulpverlening te komen.

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren.

Dit kan telefonisch via mobiel 06 50260715, u kunt mijn voicemail inspreken.

Indien u niet op de afspraak verschijnt zonder bericht betaalt de gemeente niet en wordt het volledige tarief bij u in rekening gebracht.

Bij een ingebrekestelling van de betaling worden de kosten van een aanmaning in rekening gebracht door een incassobureau. De bijkomende kosten worden aan u doorberekend.