Wie ben ik

Jan HellerMijn naam is Jan Heller. Ik heb ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de KU Nijmegen en heb daarna jarenlang bij de GGD Oostelijk Zuid Limburg gewerkt als adolescentenpsycholoog. Samen met de adolescentenarts drs. Wim Lempers vormde ik het zg. adolescententeam, speciaal voor de gemeente Heerlen, die te kampen had met veel psychosociale problematiek onder deze leeftijdsgroep. Later werd deze laagdrempelige zorg van de GGD uitgebreid naar de hele regio, ook voor kinderen van 4-12 jaar.
Ik heb zo’n 30 jaar gewerkt in jeugdgezondheidszorg van de GGD Oostelijk Zuid-Limburg; later overgegaan in de GGD Zuid-Limburg en ben daarna een eigen praktijk gestart, als vrijgevestigd GZ-psycholoog.
Ik heb veel ervaring met beeldvorming over diverse kinder- en jeugdproblematiek en het tijdig onderkennen van ontwikkelingsstoornissen en het geven van kortdurende directieve, klachtgerichte therapie of begeleide verwijzing naar gespecialiseerde zorgverlenende instellingen.